Obra pública

   

Actualment Estructuras Calonge S.L disposa de qualificació emesa pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya per a les següents activitat:

A.1 – Moviments de terres. Desmuntatges i buidatges.

C.1 – Demolicions.

C.2 – Estructures de fàbrica o formigó.

C.3 – Estructures metàl·liques.

C.4 – Feines de paleta, estucats i revestiments.

C.5 – Feines de pedrera i marbre

C.6 – Paviments, enllosats i enrajolats

C.7 – Aïllaments i impermeabilitzacions

C.8 – Fusteria.

C.9 – Tancaments metàl·lics.

J.4 – Instal·lacions mecàniques de lampista i sanitàries.

K.1 – Fonaments especials.

Aquesta qualificació acredita la nostra experiència, qualitat, solvència tècnica i econòmica, necessàries per dur a terme qualsevol projecte constructiu i en particular per licitat l’obra pública.