Serveis


A Estructuras Calonge S.L. comptem amb els mitjans tècnics i humans per afrontar qualsevol estructura de formigó armat i estructura metàl·lica.  Estem a la vostra disposició per valorar qualsevol projecte d’estructura sense cap tipus de compromís .

Estructuras Calonge, SL, atorga als seus clients una atenció individualitzada i personalitzada. El que permet un ambient de treball dinàmic, que facilita l’execució dels treballs a realitzar, així com la interrelació amb altres industrials en un mateix ambient de treball. Fet que al llarg dels anys ha fet que establim una relació de confiança amb els nostres clients.

Estructuras Calonge,SL. compta amb els mitjans auxiliars necessaris per a una bona execució de les obres, com materials, medis de transport o maquinaria d’obra variada.